Echtscheidingsbemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling helpt de verbinding zonder onnodige pijn te verbreken

BEL 0570-643001
VOOR EEN KOSTELOOS ORIËNTEREND GESPREK

Een goed verlopen echtscheidingsbemiddeling kan veel tijd en geld besparen en onnodige emotionele schade voorkomen. Het biedt de mogelijkheid om op een respectvolle, redelijke en verantwoorde wijze uit elkaar te gaan.

De gevolgen van een echtscheiding grijpen diep in de levens van alle betrokkenen in: de beide echtgenoten, de kinderen en vaak ook voor anderen in de naaste omgeving van het gezin.

Het is belangrijk dat de echtgenoten goed geïnformeerd zijn over deze gevolgen. Zij kunnen zich daartoe ieder wenden tot een eigen advocaat die dan de belangen van de eigen cliënt(e) zo goed mogelijk behartigt.

Beide echtgenoten kunnen ook de wens hebben om in zo goed mogelijk overleg tot afspraken te komen. Dit om (verdere) escalatie en mogelijk hoog oplopende kosten te voorkomen. In dat geval kunnen zij zich wenden tot één mediator die zich heeft gespecialiseerd in echtscheidingsbemiddeling.

Kenmerkend voor de echtscheidingsbemiddeling is dat de mediator voor beide echtgenoten optreedt en hen behulpzaam is om in overleg tot afspraken te komen over de gevolgen van de echtscheiding. Daarin blijft de echtscheidingsbemiddelaar neutraal en strikt onpartijdig en ziet hij / zij er op toe dat beider belangen even goed worden behartigd.

Bij een echtscheiding komen veelal de navolgende onderwerpen aan de orde:

  • de echtscheiding zelf
  • afspraken over de kinderen
  • afspraken over de woning
  • verdeling van de boedel
  • alimentatie ten behoeve van de kinderen
  • alimentatie ten behoeve van de ander