Blog van Fred van Welsem

Subscribe to RSS - Blog van Fred van Welsem

De blog van mediator Fred van Welsem.

De belofte van mediation

De belofte van mediation is dat het de gelegenheid biedt (weer) op een positieve, opbouwende manier met elkaar in gesprek te gaan.

Kies de juiste mediator

Echtscheiding grijpt diep in de levens van mensen in. Het is een pijnlijke en kwetsbare periode.

Niet voor rede vatbaar

Maar al te vaak hoor ik van mensen die de mogelijkheid van een echtscheidingsbemiddeling overwegen dat de ander 'niet voor rede vatbaar is'.

Moed

Voor het aangaan van een echt gesprek, als je in een echtscheiding verwikkeld bent geraakt, is verre van makkelijk. Daar is veel moed voor nodig.

Praten als Brugman

Als de storm voorbij is

'Blijf niet hangen in gemaakte fouten en mislukkingen, want dit vervult je geest alleen maar met boosheid, spijt en depressie. Leer ervan en doe het beter in de toekomst.'

Een goede afronding leidt tot een goed begin

Als je er in slaagt om een moeilijke periode in je leven - zoals een conflict of een echtscheiding - goed af te ronden, dan heb je een goede en stevige basis voor een nieuw begin.

Als alles lijkt tegen te zitten

'Als alles lijkt tegen te zitten, bedenk dan dat een vliegtuig tegen de wind in opstijgt'
(Henri Ford)

Keuzes

Bij elke beslissing die je neemt - in een conflict of willekeurig elke andere moeilijke situatie - zou je je kunnen afvragen of je over een jaar

Scheiden als partners, verder als ouders

Het ligt voor de hand, maar het wordt toch vaak vergeten.

Pagina's