Gang van zaken

Echtscheidingsbemiddeling is maatwerk. Dat wordt door mr. Fred W. van Welsem geleverd. Sommige echtparen zoeken zijn bemiddeling om uitsluitend de zakelijke gevolgen van de echtscheiding te bespreken en voor het voeren van de juridische procedure. Anderen komen ook met een deel van hun verwerkings- en rouwproces. Ook daarvoor is - als men dat wil - alle ruimte.

 De globale gang van zaken is dat in aantal gesprekken tot afspraken zal worden gekomen over de gevolgen van de echtscheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, dat door beide echtgenoten - als ze het er helemaal mee eens zijn - zal moeten worden ondertekend.

 Vervolgens zal namens beide echtgenoten een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend en daarbij zal worden verzocht de inhoud van het echtscheidingsconvenant in de echtscheidingsbeschikking op te nemen.

 Nadat de rechtbank die echtscheidingsbeschikking uitgesproken heeft ontvangt men die.

 Dan zal gevraagd worden een zogenaamde acte van berusting te ondertekenen, waarin wordt verklaard dat de beschikking is gezien en men het met de inhoud eens is. Tevens wordt daarin gevraagd om inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.

 De echtscheidingsbeschikking wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar men is gehuwd. Het moment van inschrijving is het moment van de werkelijke echtscheiding.