Moed

Voor het aangaan van een echt gesprek, als je in een echtscheiding verwikkeld bent geraakt, is verre van makkelijk. Daar is veel moed voor nodig. De mediator kan jullie helpen om zo'n gesprek constructief en opbouwend te laten verlopen.